İyi Parti Milletvekili Çömez, Elazığ’da Köylülerin Merasına Hukuka Aykırı Şekilde Fabrika Kurulmasını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) – ANKA Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği AKP’den 3 dönem milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Yasemin Açık ve geçtiğimiz dönem AK Parti’den Elazığ Belediye Başkanı Yardımcılığı ve Başdanışmanlık görevini yapan Nazif Bilginoğlu’nun Elazığ’da “ihaleye fesat karıştırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı” iddialarını İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bakanlara sordu.

ANKA Haber Ajansı, AKP’den 3 dönem milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Yasemin Açık ve geçtiğimiz dönem AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Yardımcılığı ve Başdanışmanlık görevini yapan Nazif Bilginoğlu’nun “ihaleye fesat karıştırdığı ve kamuyu zarara uğrattığı” iddialarını ve söz konusu iddialara ilişkin Noter belgelerini yayınlamıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, bu iddiaları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin  sosyal medya platformu X üzerinden de bir video paylaşan Çömez, “Bugünkü değeri 400 milyar dolarlık bir fabrika, bir servet açıkçası ve orada yaşananlar tam bir Türkiye fotoğrafı, tam bir Türkiye yüzyılı resmi. Aslında AKP rejiminin bir yansıması” dedi.

Çömez, Kurtulmuş’un yanıtlaması isteğiyle şu soruları yöneltti:

“İl Özel İdaresi adına Genel Sekreter Nazif Bilginoğlu’nun SYCS şirketi ile yüzde 1 oranında kurduğu ortaklık Sayıştay tarafından denetlenmiş midir?

Mera ve hazine arazisinin cüzi bir bedel karşılığında özel mülkiyete geçirilmesinden oluşan kamu zararı hakkında Sayıştay denetçileri tarafından kontrol, denetim, sorgu veya yargılama yapılmış mıdır?

Denetlenmiş ise bu yatırımın “kamu yatırımı” olabilmesini sağlayacak kamu yararı sözleşmenin hangi kısmında görülmüştür?

İl Özel İdarenin sahibi olduğu yüzde 1 payın tekrar SYCS şirketine devrine ilişkin Sayıştay tarafından denetim yapılmış mıdır?”

Yerlikaya’ya sorular

Çömez tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yöneltilen sorular da şöyle:

Nazif Bilginoğlu’nun adı daha önce yolsuzluk iddialarına karışmış mıdır? Karışmış ise bu kişi nasıl İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini ifa etmiştir?

SYCS İnşaat, Çimento, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sahip/sahipleri ya da yöneticilerinin adı daha önce başkaca yolsuzluklara karışmış mıdır?

Elazığ İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi hangi gerekçe ile hibe yoluyla dahi olsa özel bir şirketin pay ortaklığını kabul etmiştir? Genel Sekreter Nazif Bilginoğlu imzalanacak sözleşmede hangi konularda yetkilendirilmiştir?

Nazif Bilginoğlu’nun bu yetkiye dayanarak fabrikanın kurulacağı arazinin tahsis amacının değiştirilmesi, izin ve ruhsatların alınması, irtifak hakkının kurulması daha sonra arazinin SYCS şirketine devredilmesi gibi kamuyu ilgilendiren ve doğrudan kamu zararı oluşturabilecek bir sözleşme imzaladığı ve yetkisini aşıp aşmadığı denetlenmiş midir?

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi 4 üncü fıkrası gereği belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut ve kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması o dönem itibariyle Bakanlar Kurulunun iznine tabidir. Elazığ İl Özel İdaresinin bu ortaklık için almış olduğu bir Bakanlar Kurulu kararı bulunmakta mıdır?”

Yumaklı ve Özhaseki’den yanıtı beklenenler…

Çömez, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlamasını istediği soruları da şöyle sıraladı:

Mera vasfındaki arazi için tahsis değişikliğinin mera tespit komisyonunun 4/12/2012 tarihli toplantısında 4342 sayılı kanunun 14/c maddesi gereğince karara bağlandığı bilinmektedir. Bu bağlamda yatırımın kamu yatırımı olup olmadığı mera tespit komisyonunca incelenmiş midir?

Kamu arazilerinin satış aşamalarında Elazığ İl Tarım Müdürlüğüne görüşü sorulmuş mudur? Sorulmuş ise müdürlük bu vasıf değişikliği ve satış konusunda hangi doğrultuda görüş bildirmiştir?”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye yöneltilen sorular ise şunlar:

“Yukarıda ayrıntılı bilgisi verilen taşınmaz ve muhdesatların değeri ne şekilde belirlenmiştir? Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nezdinde kayıt tutulmuş mudur? Taşınmaz satışına ilişkin işlem dosyası mevcut mudur?

Üzerine irtifak hakkı kurulan hazine arazisi daha sonra hangi gerekçelerle özel şirkete devredilmiştir?

Ülke genelinde kamu idarelerinin ortak olduğu şirketlere benzer yöntemle devir işlemi gerçekleşmiş midir? Bu işlemler gerçekleştirilirken “kamu yatırımı” niteliğinde olup olmadığı incelenmekte midir?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir